Lance Lopez, Handmade Music

In Nederlandse blueskringen is de in Dallas wonende zanger, gitarist, songschrijver Lance Lopez een bekende artiest aan het worden. Dat werd me duidelijk toen ik via internet zocht naar wat achtergrondinformatie (enkel het promoschijfje ingestuurd, de krent) en alleen maar enthousiaste reacties over hem las.

Toch heb ik getwijfeld zijn laatste studioalbum Handmade Music hier te bespreken, omdat mijn belangstelling voor het genre niet zo groot (meer) is. Het feit dat ik me heb laten overhalen komt door zijn geweldig krachtige soulstrot. Die moet gewoon gehoord worden. Het is dé doorslaggevende factor die het beluisteren naar deze testosteronblues meer dan de moeite waard maakt. Zodra Lopez zich overgeeft aan een serie onweerstaanbare vis- à- vis schuivers, bijvoorbeeld in Let Go, Dream Away en het slotnummer Lowdown Ways, doet de overdaad aan clichés er allengs minder toe, maar des te meer het onderbuikgevoel.

Zijn stem klinkt als die van Eddie Hinton zaliger. Maar dan nog rauwer, gepijnigder, smartelijker en begeriger. En voor de rest is het headbangen op het stuiterende ritme van diens krachtblues en het op de luchtgitaar meespelen van de volvette licks en – solo’s uit zijn Stratocaster. Lance Lopez maakt heel wat in je los.